Zapewne każdy z nas słyszał troszkę o diodach, ale wielu z nas jednocześnie nie wie, o co w tym chodzi. Zobacz, jak to rozumieć

Obecnie diody są niezwykle powszechne, a to z powodu diod LED, co jednak o nich wiemy? Co warto wiedzieć? Przed państwem krótki przewodnik. Dioda jest tak naprawdę dwuzaciskowym elementem elektronicznym, który jest odpowiedzialny za przewodzenie prądu elektrycznego metodą niesymetryczną. Niesymetryczny, to znaczy, iż prąd przewodzony jest mocniej w jednym kierunku niż w przeciwnym.

lampka

Autor: kogakure
Źródło: www.flickr.com
Historycznie pierwszymi diodami były detektory kryształkowe i diody próżniowe. Obecnie najbardziej poznane i najbardziej powszechne są diody półprzewodnikowe (kliknij po więcej). Są one wykonane z dwóch warstw całkiem odmiennego półprzewodnika, tworzą one wspólnie złącze p-n. Istota ich działania odnosi się do przewodzenia prądu w jednym kierunku, w tym samym czasie blokowanie jego przepływu w drugim. Właściwość tego rodzaju można stosować do prostowania napięcia przemiennego czy demodulacji sygnałów w odbiornikach radiowych.

Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów oraz parametrów wytwarzania złącza p-n można zmienić charakterystykę diody.

Zobacz, co zamieszczono w najnowszym tekście – to też dotyczy tej samej tematyki, więc zapewne też Cię zainteresuje.

Sprawia to, iż może ona modyfikować swoje zachowanie, jest w stanie zachowywać się w sposób bardziej skomplikowany niż normalny zawór elektryczny. Najbardziej odpowiednim tego przykładem są diody Zenera, jakim poświęcimy kolejną część artykułu. Jest to odmiana diody półprzewodnikowej, zaś jej najbardziej istotnym czynnikiem jest napięcie przebicia złącza p-n. Kiedy napięcie zostaje przekroczone ma miejsce błyskawiczny, gwałtowny wzrost prądu. Kierunek przewodzenia ma zachowanie jak zwyczajna dioda (mselektronik.pl/about-us), zaś w okresie polaryzacji zaporowej jest w stanie przewodzić prąd po przekroczeniu konkretnego napięcia na złączu, który jest określany napięciem przebicia.

Przy nie za bardzo wielkich napięciach, do około pięciu volt najistotniejszą rolę pełni zjawisko Zenera. Jak napięcie się zwiększa zobaczymy wpływ zjawiska Zenera, lecz jednocześnie przebicia lawinowego. Jak przekraczamy wartość 7 volt istnieje tylko przebicie lawinowe. Tego rodzaju napięcie jest tak naprawdę niezależne od przepływającego prądu, zaś zmienia się nie za bardzo mocno przy większych zmianach prądu przebicia. Najbardziej istotne stosowanie diody Zenera to źródło napięcia odniesienia w stabilizatorach, ale także jest stosowane do przesuwania poziomów napięć. Czasem używany jest jak czynnik zabezpieczający i przeciwprzepięciowy.